Không được tự ý XD trong phạm vi bảo vệ CT đường sắt đô thị

10/09/2014 17:04

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BGTVT Quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường sắt đô thị. 

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BGTVT Quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường sắt đô thị.

TIN LIÊN QUAN
Theo đó, đối với đường sắt đô thị trên khu gian, phạm vi giới hạn hành lang ATGT luôn nằm bên trong khu vực phạm vi bảo vệ đường sắt. Phạm vi giới hạn hành lang ATGT đường sắt đô thị có đường bao ngoài cùng trùng với đường bao ngoài của phạm vi bảo vệ đường sắt đô thị. Phạm vi bảo vệ công trình đường sắt đô thị được quy định khác nhau tùy thuộc đường sắt đi trên cao, đi trên mặt đất hay đi ngầm; tùy thuộc quỹ đất và do cấp quyết định đầu tư tuyến đường sắt đô thị đó phê duyệt, nhưng không nhỏ hơn trị số quy định tại Thông tư này. Việc xác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt đô thị phải thực hiện theo nguyên tắc an toàn cho công trình và an toàn chạy tàu; Thuận lợi trong công tác bảo trì và thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết; Tiết kiệm không gian và quỹ đất.


Trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt đô thị, không được tự ý xây dựng công trình hoặc lắp đặt các thiết bị sử dụng cho mục đích khác; Chiếm dụng không gian; Thực hiện các hành vi xâm phạm đến sự ổn định, tuổi thọ công trình và an toàn chạy tàu.

Thiện Anh