Không kéo dài thời gian hỗ trợ thay thế xe công nông, xe 3 bánh

13/03/2014 20:32

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không kéo dài thời gian hỗ trợ việc thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định số1491/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 ...

Không kéo dài thời gian hỗ trợ thay thế xe công nông, xe 3 bánh 1

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo đẩy mạnh việc sản xuất, lắp ráp phương tiện thay thế đảm bảo an toàn kỹ thuật và môi trường để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bộ GTVT rà soát, ban hành bổ sung các quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và môi trường để thực hiện thủ tục kiểm định đối với xe mô tô 3 bánh chở hàng, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ; các quy định về phạm vi hoạt động và đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật việc sử dụng các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Phúc An