Không "né" câu hỏi khó của doanh nghiệp vận tải

06/10/2014 23:18

Khẳng định không có khoảng cách giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT đã giải đáp nhiều kiến nghị của doanh nghiệp vận tải.