Không nên đặt chỉ tiêu giảm dưới 9000 người chết vì TNGT?

17/10/2014 15:32

Sáng nay, Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT theo Nghị quyết của Quốc hội.