Không vì tăng trưởng mà coi nhẹ an toàn hàng không

05/12/2016 10:39

Với hàng không, an toàn phải đặt lên hàng đầu. Vì thế tất cả phải được tính toán rất kỹ càng.

Thanh Bình

Nguy cơ “ế” vé tàu Tết

Đã hai tuần ngành Đường sắt mở bán vé Tàu Tết Nhâm Dần 2022 với nhiều chính sách giảm giá hấp dẫn, tuy nhiên lượng khách đặt vé không đáng kể.