Kiểm soát khí thải ôtô của Việt Nam vẫn “thoáng” hơn khu vực

03/06/2018 13:56

Nhiều nước châu Á có tiêu chuẩn cao hơn Việt Nam về chất độc hại có trong khí thải xe ôtô đang lưu hành.

kiểm soát khí thải ôtô của việt nam vẫn “thoáng” hơn khu vực

Đo nồng độ khí thải xe ô tô đang lưu hành tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

Theo công bố mới đây của nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Công nghệ GTVT về mức phát thải của ô tô đang lưu hành tại Việt Nam và so sánh với một số quốc gia, tiêu chuẩn của Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực châu Á.

Cụ thể, theo tiêu chuẩn được ban hành từ năm 2005, ô tô (đang lưu hành) sử dụng nhiên liệu diesel ở Việt Nam được phép có tối đa 72% HSU trong khói xe. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực châu Á hiện đang áp dụng tiêu chuẩn cao hơn: Indonesia, Maylaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia, Sigapore (50%); Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ (45-65%).

Đối với xe sử dụng nhiên liệu xăng, tiêu chuẩn trong nước đang áp dụng thành phần CO tối đa trong khói xe là 4,5%, tương đương một số nước như: Trung Quốc, Indosnesia, Malaysia, Capuchia, nhưng thấp hơn Thái Lan (1,5%), Philipines (0,5%), Ấn Độ (3%), Hồng Kông (Trung Quốc, 0,5%).

kiểm soát khí thải ôtô của việt nam vẫn “thoáng” hơn khu vực

Xe dùng nhiên liệu diesel có mức gây ô nhiễm cao hơn xe xăng

Cùng với kết luận tiêu chuẩn về khí thải xe ô tô ở Việt Nam đang thấp hơn mặt bằng chung khu vực châu Á, Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, xe sử dụng nhiên liệu diesel có mức phát thải chất gây ô nhiễm cao hơn xe xăng và tuổi đời xe càng cao phát thải càng nhiều.

Nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường từ khí thải xe, nhóm nghiên cứu đề xuất 2 phương án nâng tiêu chuẩn khí thải xe ô tô đang lưu hành. Phương án 1: Đối với xe sử dụng nhiên liệu diesel,  thành phần HSU tối đa là 60% đối với xe con, xe khách, xe chuyên dùng và 65% đối với xe tải (mức hiện tại là 72%).

Đối với xe sử dụng xăng, thành phần CO tối đa trong xe con và xe chuyên dụng là 3%, xe khách và xe tải là 3,5% (mức hiện tại là 4,5%); thành phần HC đối với xe con và xe chuyên dụng tối đa là 700ppm thể tích, xe khách và xe tải là 800 ppm thể tích (mức hiện tại là 1.200ppm).

Thời gian áp dụng từ 1/7/2019 trên toàn quốc và cứ sau 5 năm nâng lên tiêu chuẩn cao hơn, ở mức 2 và mức 3. Ở mức 2, thành phần HSU tối đa cho phép từ 50-60%, CO từ 2,5-3%, HC từ 500-600ppm. Ở mức 3 tiếp tục giới hạn ở mức HSU chỉ còn 40-50%, CO 2%, HC từ 350-400ppm.

Phương án 2: áp dụng trên toàn quốc theo tiêu chuẩn và lộ trình trên, song thêm cơ chế là UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương được đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng mức 2 và mức 3 trước thời hạn chung.

Huy Lộc