Kiểm tra nghiêm ngặt hệ thống quản lý an toàn

25/12/2014 11:44

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT về kiểm tra công tác áp dụng hệ thống quản lý an toàn, từ ngày 20/12/2014 đến ngày 5/1/2015, Cục Hàng không VN sẽ kiểm tra đối với hai đối tượng...

Kiểm tra an ninh tại CHK quốc tế Đà Nẵng Ảnh: K.Linh

Cục cũng phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện đánh giá hệ thống SMS của TCT Cảng Hàng không VN (ACV) và TCT Quản lý bay Việt Nam (VATM) dự kiến từ ngày 25-30/12/2014.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không VN, về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện SMS đã cơ bản được hoàn thiện phù hợp với các quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, Cục đã chỉ đạo triển khai toàn diện việc thiết lập và vận hành hệ thống SMS đối với các người khai thác tàu bay (AOC) và tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO). Qua các đợt kiểm tra gia hạn hệ thống SMS của Cục Hàng không VN trong các năm 2013-2014, hiện tại có 2/7 AOC  và 5/10 AMO được phê chuẩn hệ thống SMS; các AOC và AMO còn lại được chấp thuận hệ thống SMS.

Nhìn chung, các đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay triển khai và thực hiện hệ thống SMS tương đối tốt, đáp ứng các quy định. Một số nhà khai thác như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific đã áp dụng chương trình phân tích dữ liệu bay vào quá trình đánh giá rủi ro trong quá trình khai thác bay, nhằm ngăn ngừa từ xa các mối uy hiếp an toàn. Ngoài ra, hệ thống này còn rất hữu ích cho việc phân tích, điều tra nguyên nhân sự cố.

Tuy nhiên, đại diện Cục Hàng không VN cũng thừa nhận, vẫn tồn tại một số điểm chưa đáp ứng các quy định của Cục về hệ thống SMS. Cụ thể, hiệu lực của người chịu trách nhiệm chính về an toàn và chất lượng chưa cao, chưa độc lập (đối với VNA, VNH). Các kế hoạch đánh giá chất lượng an toàn đều phải trình các Post-holder khác ở các lĩnh vực khai thác, mặt đất, kỹ thuật xem xét phê chuẩn. Hiệu lực của post-holder về an toàn - chất lượng bị sự chi phối bởi hệ thống tổ chức hành chính. Hệ thống quản lý an toàn chưa thực hiện nhận diện nguy hiểm và đánh giá rủi ro an toàn đối  với một số thay đổi lớn trong khai thác (ngoại trừ Vietjet Air). Bộ chỉ số an toàn chưa đầy đủ theo chương trình an toàn quốc gia (SSP).

“Trong thời gian tới, bộ chỉ số an toàn theo chương trình an toàn quốc gia dự kiến sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị cung cấp dịch vụ”, đại diện Cục Hàng không VN khẳng định.

T.B