Kiểm tra xử lý "cò", tiêu cực tại trạm cân

21/08/2014 18:35

Ngày 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng tiêu cực tại trạm cân và hiện tượng "xã hội đen" thao túng, bảo kê hoạt động xe quá tải.