Kiến nghị để 100% tiền thu phạt lại cho địa phương

23/10/2014 17:57

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ: Công an, GTVT, Tài chính để lại 100% tiền thu phạt vi phạm trật tự ATGT cho ngân sách tỉnh, để tái đầu tư...

Theo tỉnh Đồng Nai, những năm qua, Ban ATGT tỉnh đã dành hàng trăm tỷ đồng từ nguồn thu xử phạt vi phạm ATGT cho công tác đảm bảo ATGT, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về ATGT, đặc biệt là đầu tư hạ tầng để xoá các điểm đen, lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu, mở rộng tầm nhìn, cắt những khúc cua nguy hiểm, làm gờ giảm tốc…

Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh cho biết, theo Luật Ngân sách và Nghị định 60 quy định các nguồn thu của ngân sách địa phương được hưởng 100% có các khoản thu phạt, tịch thu và thu khác của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật. Nhưng Thông tư 199 của Bộ Tài chính lại quy định tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa điều tiết về ngân sách T.Ư  70% để chi cho lực lượng công an và để lại cho ngân sách địa phương 30%. Điều này là trái với Luật Ngân sách và Nghị định 60 của Chính phủ.

Để việc thực hiện quy định thu, chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách, đồng thời giúp địa phương chủ động hơn trong việc thu, chi ngân sách bảo đảm trật tự ATGT, Ban ATGT Đồng Nai kiến nghị từ năm 2015 trong Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Bộ Tài chính, huỷ bỏ quy định điều tiết 70% về ngân sách T.Ư mà để lại 100% cho ngân sách địa phương theo quy định.

K.H