Kiến nghị Quốc hội tiếp tục giám sát công tác đảm bảo TTATGT

17/10/2014 11:06

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng báo cáo kết quả bảo đảm trật tự ATGT tại phiên họp của Uỷ ban Quốc phòng an ninh Quốc hội.