Kon Tum tiếp tục giảm TNGT cả ba tiêu chí

25/01/2017 09:09

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm 2016 tình hình TTATGT Kon Tum tiếp tục được đảm bảo.

Văn Tư