Kỷ luật trưởng ga nếu để phương tiện xếp hàng vượt tải trọng

17/10/2014 19:11

Chiều nay (17/10), Cục Đường sắt VN và Tổng Công ty Đường sắt VN tổ chức ký cam kết kiểm soát tải trọng xếp hàng tại các ga đường sắt.