Lại "nóng" đường dây nóng trực ATGT dịp nghỉ lễ

18/04/2014 11:39

Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm TT ATGT các dịp nghỉ lễ và thi cử dịp hè. 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm TT ATGT trong các dịp nghỉ lễ và thi cử dịp hè.

Lại

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương thành lập bộ phận chuyên trách để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, phối hợp giữa các lực lượng vận tải, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bến tàu, nhà ga, bến xe, quản lý người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, phải duy trì hoạt động của điện thoại đường dây nóng... nhằm kịp thời giải quyết hoặc tham mưu để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ nhu cầu đi lại và bảo đảm TT ATGT.


Các cơ quan chức năng, địa phương phải có phương án đáp ứng nhu cầu vận tải, lập phương án vận tải, chỉnh trang nhà ga, bến xe, bến tàu, cảng hàng không, đổi mới phương thức bán vé thuận tiện cho hành khách bảo đảm đủ năng lực và chất lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải phát sinh trong đợt cao điểm. Thủ tướng cũng yêu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh TNGT...

Tiến Mạnh