Lái tàu trước khi làm nhiệm vụ phải kiểm tra nồng độ cồn

26/04/2018 17:06

Đường sắt tăng cường công tác an toàn vận tải cao điểm 30/4, đặc biệt chú trọng kiểm tra nồng độ cồn lái tàu.

lái tàu trước khi làm nhiệm vụ phải kiểm tra nồng độ cồn

Đường sắt sẽ kiểm tra nghiêm nghiệp vụ và nồng độ cồn của ban lái tàu trước khi lên ban 

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, ngành Đường sắt vừa có công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường ngay các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong đợt vận tải cao điểm 30/4 và 1/5 do chạy thêm hàng chục chuyến tàu trên các tuyến.

Cụ thể, Tổng công ty Đường sắt VN yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy trình, quy định, quy chuẩn kĩ thuật về ATGT đường sắt đối với các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu như: trưởng tàu, lái tàu, tuần đường, gác đường ngang, gác ghi… Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Đặc biệt, các xí nghiệp đầu máy được yêu cầu phải quản lý tốt chế độ nghỉ ngơi của lái tàu, thực hiện nghiêm kiểm tra nghiệp vụ và nồng độ cồn của ban lái tàu trước khi lên ban.

Các công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt phải rà soát và thực hiện phương án, giải pháp đảm bảo ATGT đường sắt tại các giao cắt đường bộ - đường sắt; Phối hợp với Đoàn Thanh niên đường sắt triển khai công tác cảnh giới tại các đường ngang có nguy cơ xảy ra tai nạn cao; Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tiết chống ùn tắc giao thông tại các đường ngang, cầu chung; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành lang ATGT đường sắt.

Thanh Thúy