Lâm Đồng: Trao hơn 600 giấy chứng nhận tuyên truyền viên ATGT

27/11/2016 06:17

Ban ATGT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền viên ATGT và cấp Giấy chứng nhận cho hơn 600 học viên.

lâm Đồng: trao hơn 600 giấy chứng nhận tuyên truyền viên atgt

Trao hơn 600 giấy chứng nhận tuyên truyền viên ATGT năm 2016

Hai ngày 25,26/11 Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn và cấp Giấy chứng nhận tuyên truyền viên ATGT năm 2016 cho 603 học viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ đang làm công tác quản lý ATGT tại các cơ quan thành viên của Ban ATGT trên toàn tỉnh Lâm Đồng. Xây dựng mỗi cán bộ tuyên truyền viên ATGT là hạt nhân tuyên truyền pháp luật ATGT và Văn hóa giao thông đến các cơ sở, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự ATGT bên vững trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn gồm 4 chuyên đề: Khái quát về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ATGT đường bộ và Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện nay; Nâng cao kĩ năng truyền thông (tuyên truyền miệng, kỹ năng tổ chức, kỹ năng tổ chức và thực hiện chiến dịch tuyên truyền ATGT đường bộ,...);  Văn hóa giao thông – khái niệm, tiêu chí, sự cần thiết và giải pháp nâng cao văn hóa giao thông; tăng cường quản lý vận tải đường bộ và phòng chống lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đồng thời tại buổi tập huấn, ban tổ chức đã chiếu video clip về kỹ năng tham gia giao thông và xử lý các tình huống tham gia giao thông an toàn.

Kết thúc Hội nghị,  ban tổ chức đã trao 603 giấy chứng nhận tuyên truyền viên ATGT cho học viên.

 Xem thêm video:

Ngọc Hùng