Lao đầu vào tường vì thích biểu diễn "lăng ba vi bộ"

10:03, 12/03/2015

Chỉ vì thích biểu diễn chạy bộ cùng xe máy đang phóng tốc độ cao mà hai nam thanh niên lao đầu vào tường.

H.N (Theo Facebook)