Lắp hộ lan đặc biệt cho khu vực đường miền núi đèo dốc

24/09/2014 15:33

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu Cục QLĐB I, II, III, IV và các Sở GTVT kiểm tra, rà soát tường bảo vệ, rào chắn và hộ lan tôn sóng, báo cáo về Tổng cục trước 30/9...

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu Cục QLĐB I, II, III, IV và các Sở GTVT kiểm tra, rà soát tường bảo vệ, rào chắn và hộ lan tôn sóng, báo cáo về Tổng cục trước 30/9 để kịp thời sửa chữa, bổ sung.

TIN LIÊN QUANVới các tuyến đường đã có hộ lan, phải lưu ý các hư hỏng về kết cấu hộ lan tôn sóng, hư hỏng xói lở móng hộ lan, tình trạng hộ lan tôn sóng bị thấp, mất tác dụng phòng hộ. Đối với đoạn tuyến chưa có công trình phòng hộ phải rà soát, xác định các đoạn tuyến cần thiết phải lắp đặt hộ lan tôn sóng, tường bảo vệ để dự kiến kinh phí, đề xuất lắp đặt bổ sung. Riêng đối với các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, đoạn đèo dốc, vực sâu có nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc, đặc biệt nghiêm trọng, phải kiểm tra, đề xuất giải pháp thiết kế đặc biệt để bổ sung mới (nếu chưa có) hoặc giải pháp thiết kế tăng cường hệ thống phòng hộ hiện có để nâng cao khả năng phòng hộ, ngăn chặn tình trạng mất lái lao ra khỏi đường.

Tổng cục Đường bộ VN cũng vừa yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV và các Sở GTVT sớm rà soát các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ từ bốn làn xe trở lên chưa có dải phân cách giữa để đầu tư, lắp đặt ngay dải phân cách. Các đơn vị cũng phải đánh giá mức độ ATGT ở các tuyến, đoạn quốc lộ đã có dải phân cách giữa.

P.D