“Ma trận” nút giao QL1 Nam cầu Quán Hàu

12/07/2017 07:27

Nút giao QL1 với đường tránh lũ ở Nam cầu Quán Hàu bố trí quá nhiều đảo giao thông như ma trận.

Văn Thanh