Mật phục sẽ bắt được tiêu cực tại trạm cân

01/08/2014 16:13

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN cùng TTGT và CSGT mật phục tại trạm cân. Nếu xe quá tải lọt trạm thì xử lý luôn, xử lý cả nhân viên trạm cân để xe lọt trạm.