"Mắt thần" quản lái xe

30/08/2014 06:33

Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 70 nghìn xe ô tô kinh doanh vận tải đã được lắp thiết bị giám sát hành trình là một bước tiến dài về KHCN trong vận tải đường bộ. 

Làng làm “áo giáp” che trời

Áo tơi trong sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên chẳng phải áo mưa mà ngày nay chúng ta vẫn mặc, mà đó là một loại “áo giáp” che trời.