"Mắt thần" quản lái xe

30/08/2014 06:33

Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 70 nghìn xe ô tô kinh doanh vận tải đã được lắp thiết bị giám sát hành trình là một bước tiến dài về KHCN trong vận tải đường bộ.