Một tháng, hơn hai triệu lượt phương tiện vi phạm tốc độ

08/01/2015 17:48

Tổng cục Đường bộ VN vừa thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT trên hệ thống thông tin của Tổng cục trong tháng 12/2014.

Về tình hình truyền dữ liệu lên hệ thống của Tổng cục Đường bộ VN, theo kết quả thống kê, đến hết ngày 31/12/2014, bình quân có 69,7% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục. Trong đó, 10 địa phương có tỷ lệ truyền dữ liệu đạt trên 80% tổng số phương tiện gồm: Bình Thuận, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hà Giang, Phú Thọ, Quảng Bình, Long An, Cao Bằng, Ninh Bình, Điện Biên và 6 địa phương có tỷ lệ truyền dữ liệu dưới 60% tổng số phương tiện gồm: Hà Nam, Lạng Sơn, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Hà Nội.

Kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu vi phạm về thời gian lái xe cho thấy, tổng số lần vi phạm thời gian lái xe liên tục (theo qui định không được phép lái xe liên tục quá 4 giờ) là 53.106 lần, giảm 8.093 lần so với tháng 11/2014. Tuy nhiên, tổng số lần vi phạm thời gian làm việc của lái xe trong ngày (theo qui định không quá 10 giờ/ngày) là 21.632 lần, tăng 7.258 lần so với tháng 11/2014.

Đặc biệt, tình hình vi phạm tốc độ xe chạy đang có chiều hướng tăng lên. Theo đó, chỉ trong tháng 12 có tới 2.083.914 lượt phương tiện vi phạm tốc độ, tăng 135.925 lượt so với tháng 11/2014. Một số tỉnh có tình trạng vi phạm tốc độ tăng như: Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Đà Nẵng, Lào Cai…

Theo báo cáo của các địa phương, trong tháng 12/2014 đã xử lý thu hồi phù hiệu hoặc đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 162 xe. Tính đến hết tháng 12/2014 đã có 46 địa phương thực hiện xử lý vi phạm với tổng số phương tiện bị xử lý là 1.329 xe. 

Tiến Mạnh