Múa rối, hát xẩm để giáo dục học sinh chấp hành ATGT

08/05/2015 11:54

Năm 2015, Trung tâm tập trung biểu diễn nghệ thuật múa rối nước, hát xẩm tại các trường học trên địa bàn Hà Nội…

      

múa rối, hát xẩm để giáo dục học sinh chấp hành atgt
Ông Nguyễn Thế Phiệt, Chánh văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy văn hóa dân tộc trao đổi với báo chí về Dự án.

Sáng nay (8/5), Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về kế hoạch triển khai tuyên truyền về văn hóa giao thông, ATGT năm 2015.

Ông Nguyễn Thế Phiệt, Chánh văn phòng trung tâm Nghiên cứu và Phát huy văn hóa dân tộc cho biết, Trung tâm sẽ tăng cường đưa dự án văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các thể loại văn học nghệ thuật khác nhau.

Nội dung thông tin bao gồm việc đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông trên báo chí, biểu diễn nghệ thuật, đưa văn hoá giao thông vào trường học và tổ chức các cuộc thi, triển lãm tranh thiếu nhi về chủ đề này… Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức về văn hoá giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông, tạo nên một trật tự ATGT bền vững.

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng nếp sống văn hóa giao thông bằng các chương trình phù hợp, sinh động, thiết thực, hấp dẫn, góp phần làm cho văn hóa giao thông thâm nhập sâu vào đời sống của nhân dân, tạo lên ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT”- ông Phiệt chia sẻ.

Theo thông tin từ Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, trong các năm từ 2012 - 2014, Trung tâm đã phát động thiếu nhi toàn quốc vẽ tranh chủ đề văn hóa giao thông. Trong đó, có 3.000 bức tranh từ các tỉnh gửi về, góp phần tuyên truyền văn hóa giao thông lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Với tâm hồn trẻ thơ và cái nhìn hồn nhiên, trong sáng, các em học sinh đã vẽ những bức tranh văn hóa giao thông rất sinh động, kêu gọi mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện luật lệ giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Lê Tươi