Muôn kiểu sang đường "liều chết" của người đi bộ

08:02, 17/03/2015

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lựa chọn cách sang đường giữa phố xá đông đúc hết sức nguy hiểm.

Hoàng Nam - Quỳnh An