Năm 2016, Bình Dương phấn đấu giảm TNGT 5% trên cả 3 tiêu chí

21/01/2016 16:17

Đây là mục tiêu được UBND tỉnh Bình Dương đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2015...

Năm 2016, Bình Dương phấn đấu giảm TNGT 5% trên cả 3 tiêu chí 1
Năm 2016, Bình Dương phấn đấu giảm TNGT 5% trên cả 3 tiêu chí

Theo ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bình Dương xem công tác bảo đảm TTATGT là một nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào chương trình hành động, kế hoạch công tác năm 2016 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý Nhà nước trong đảm bảo ATGT; nâng cao nhận thức về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. 

H.M