Năm 2018: Quảng Ninh đặt mục tiêu giảm thương vong TNGT trẻ em

14/02/2018 11:25

Năm 2018, mục tiêu giảm thương vong do TNGT đối với trẻ em được Quảng Ninh đề cao và quyết tâm thực hiện.

năm 2018: quảng ninh đặt mục tiêu giảm thương vong tngt trẻ em

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch Năm ATGT 2018, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt và thanh, thiếu niên; tiếp tục tăng cường trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước; hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ. Đồng thời phấn đấu tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

Theo đó, tăng cường quản lý trật tự đô thị, hè phố và đường đô thị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT của các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường; siết chặt quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; chú trọng tổ chức giao thông và bảo đảm điều kiện tham gia giao thông an toàn cho trẻ em, đặc biệt là giao thông kết nối đến trường học và trung tâm vui chơi của trẻ em.

Đặc biệt, Quảng Ninh sẽ thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các “điểm đen” giao thông, vị trí bất cập về tổ chức giao thông; kịp thời khắc phục hậu quả các vụ TNGT. Tập trung triển khai mô hình “Trường học điểm về ATGT”; tập trung giáo dục vào thanh, thiếu niên.

Hữu Tuấn