Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ Ban ATGT địa phương

22/10/2014 21:20

Sáng 22/10, Ủy Ban ATGT Quốc Gia tổ chức lớp tập huấn về công tác đảm bảo ATGT, các kỹ năng truyền thông và trả lời phỏng vấn cho đội ngũ cán bộ Ban ATGT các địa phương

nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ ban atgt địa phương
Tại buổi tập huấn, cán bộ Ban ATGT các địa phương được phổ biến quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ...

Lớp tập huấn diễn ra 2 ngày, tổ chức 2 khóa tại hai địa điểm là Hải Phòng (từ ngày 16-17/10) và TPHCM từ ngày 22-23/10. Mỗi tỉnh đăng ký 3 học viên tham gia tập huấn.

Nội dung khóa học lần này phổ biến quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ và các giải pháp kiểm soát tải trọng xe, chính sách giảm thiểu TNGT đường bộ, kỹ năng truyền thông và trả lời phỏng vấn; hướng dẫn lập kế hoạch kinh phí ATGT, cách quản lý và sử dụng kinh phí cho hiệu quả…

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG cho biết: “Mục tiêu của đợt tập huấn lần này nhằm nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật liên quan đến công tác tuyên truyền, các giải pháp bảo đảm ATGT cũng như về kỹ năng thực hiện công tác truyền thông cho đội ngũ cán bộ Ban ATGT các địa phương”.

Đỗ Loan