Nâng cấp giao diện trang tin Thanh tra GTVT

29/06/2016 20:36

Sau gần 3 tháng, có gần 200 tin, bài, được đăng tải, trong đó tin bài từ thanh tra các Sở chiếm gần 50%.

Nâng cấp giao diện trang tin Thanh tra GTVT 1

Ban biên tập trang tin Thanh tra Bộ GTVT họp nâng cao chất lượng thông tin

Ngày 29/6, Ban biên tập Trang tin Thanh tra Bộ GTVT đã họp sơ kết 3 tháng hoạt động. Theo đánh giá, sau khi Ban Biên tập ra mắt và chính thức hoạt động, chất lượng tin, bài và ảnh đã được nâng lên rõ rệt.

Các lĩnh vực thông tin thanh tra chuyên ngành, an toàn giao thông, thể loại bài viết cũng phong phú, đa dạng hơn. Thanh tra các địa phương cũng đã tích cực, chủ động hơn trong cung cấp thông tin cho trang tin.

Bên cạnh đó, một lượng lớn những kinh nghiệm tác nghiệp đã được chia sẻ, giúp cho tác nghiệp thanh tra được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Theo thống kê, đã có gần 200 tin, bài, được đăng tải, trong đó lượng tin bài từ thanh tra các Sở GTVT chiếm gần 50%.

Ông Trần Văn Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT, Trưởng ban biên tập trang tin cho biết, trang thông tin này sẽ là nơi cung cấp thông tin hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra các Sở GTVT, tuyên truyền về những chủ trương chính sách của ngành cũng như là nơi để trao đổi về hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành... 

Ông Trường cũng cho biết, thời gian tới để nâng cao chất lượng tin bài, Ban Biên tập trang tin sẽ tổ chức tập huấn cho các thành viên ở cơ sở, thanh tra Sở; nâng cấp giao diện ho thân thiện, gần gũi và đẹp mắt. 

Trang tin có tên miền truy cập tại địa chỉ: mt.gov.vn/thanhtra

Thiện Anh