Ngã dập mặt vì thể hiện màn phi xe đạp qua 8 người

15/03/2015 18:27

Anh chàng da đen lĩnh trọn cú ngã đau đớn sau khi phi xe đạp bay qua 8 người bạn nằm dưới đất.

H.N (Theo Facebook)