Ngành giao thông tôn vinh lái xe giỏi, an toàn

25/09/2014 14:34

Nghề lái xe với những người lái xe giỏi - an toàn được cả xã hội coi trọng, đó là thông điệp của Hội thi Lái xe giỏi và an toàn năm 2014.