Ngày mai (1/3), nâng tốc độ tối đa xe cơ giới

29/02/2016 13:30

Từ 1/3, xe cơ giới được đi trong khu vực đông dân cư với tốc độ tối đa là 60 km/h.

ngày mai (1/3), nâng tốc độ tối đa xe cơ giới

Từ ngày mai (1/3), xe cơ giới chạy trong khu vực đông dân cư sẽ được chạy tốc độ tối đa 60km/h.

Từ ngày mai (1/3), Thông tư 91 của Bộ GTVT chính thức có hiệu lực. Thông tư cho phép nâng tốc độ tối đa của xe cơ giới gồm ô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, kể cả xe máy điện… thêm 10 km/h ở khu vực đông dân cư.

Theo đó, trên đường bộ trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc), các loại xe cơ giới được chạy tối đa 60 km/h trên đường đôi có dải phân cách giữa, đường một chiều có 2 làn xe cơ giới trở lên và được chạy tối đa 50 km/h tại đường hai chiều không có dải phân cách giữa, đường một chiều có một làn xe cơ giới.

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, xe ô tô con, ô tô chở người đến 30 chỗ, ô tô tải từ 3,5 tấn trở lên được chạy tối đa 80 - 90 km/h; ô tô trên 30 chỗ, tải trọng trên 3,5 tấn được chạy tối đa 70 - 80km/h, ô tô buýt, đầu kéo rơ moóc chạy tối đa 60 - 70km/h, ô tô kéo rơ moóc chạy 50 - 60km/h.

Tốc độ tối đa cho phép với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, xe máy điện được xác định theo báo hiệu đường bộ và không quá 40km/h. Tốc độ khai thác trên cao tốc không vượt quá 120km/h. Đặc biệt, việc đặt biển báo hiệu tốc độ, báo hiệu khu đông dân cư phải căn cứ đúng thực tế. Trên các đường nhánh ra vào đường cao tốc, trường hợp đặt biển cảnh báo tốc độ, không được hạn chế tốc độ dưới 50km/h.

Đường bộ trong khu vực đông dân cư là đường bộ nằm trong các khu vực thành phố, thị xã và những đoạn đường có dân cư sinh sống sát hai bên đường, được xác định bằng biển báo. Thông tư 91 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2016.

Trần Duy