Nghệ An rà soát toàn bộ cầu treo trên địa bàn

05/03/2014 16:18

Nghệ An hiện có 36 cầu treo dân sinh, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi. Huyện Quế Phong là địa phương có 12 cầu treo, nhiều nhất tỉnh.

Nghệ An hiện có 36 cầu treo dân sinh, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi. Huyện Quế Phong là địa phương có 12 cầu treo, nhiều nhất tỉnh. Tuy nhiên, hệ thống cầu treo chưa đồng bộ, thiếu hệ thống báo biển ATGT và hướng dẫn khai thác, nhiều cầu đã xuống cấp, hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.
 

nghệ an rà soát toàn bộ cầu treo trên địa bàn

Để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên các tuyến đường huyện, đường xã do địa phương quản lý, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở GTVT, UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát lại toàn bộ cầu dân sinh trên địa bàn để tiến hành kiểm định chất lượng, trọng tải, đưa ra phương án khai thác phù hợp, đồng thời tiến hành phân loại thứ tự ưu tiên, tiến hành xây dựng phương án sửa chữa hoặc làm mới.

Phúc An