Nghiêm cấm can thiệp vào quá trình xử lý của CSGT

27/01/2016 09:53

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trong kế hoạch triển khai công tác đảm bảo TTATGT năm 2016.

Nghiêm cấm can thiệp vào quá trình xử lý của CSGT 1

CSGT Bắc Giang lập biên bản lái xe vi phạm chở quá tải

Năm 2016, Bắc Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể đối với công tác đảm bảo TTATGT; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật TTATGT đến mọi tầng lớp nhân dân; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT; Tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông...

Ban ATGT tỉnh yêu cầu Công an tỉnh lập các chuyên án điều tra xử lý nghiêm tiêu cực tại các trạm kiểm tra tải trọng xe và bảo kê hoạt động xe quá khổ, quá tải. Đồng thời, có biện pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hải Quỳnh