Nghiêm cấm hoán cải tàu cá thành tàu du lịch

19/06/2016 18:08

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các Sở, ngành tăng cường vai trò, trách nhiệm trong đảm bảo ATGT đường thủy...

Nghiêm cấm hoán cải tàu cá thành tàu du lịch 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các Sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với CSGT đường thủy, UBND cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các phương tiện đang tham gia vận tải khách, đảm bảo TTATGT đường thủy trên địa bàn tỉnh.

Những phương tiện nào đủ điều kiện thì cho phép hoạt động. Những phương tiện nào không đảm bảo điều kiện thì cấm tham gia vận chuyển hành khách. Đặc biệt nghiêm cấm việc hoán cải tàu cá để vận tải khách bằng đường thủy. Sở GTVT có trách nhiệm tổ chức các lớp đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và hướng dẫn các địa phương cấp phép theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

Ban ATGT tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động người dân, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về TTATGT đường thủy. 

Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường thủy và bến tàu để đảm bảo các phương tiện vận tải hành khách đủ điều kiện an toàn theo quy định. Đặc biệt phải có áo phao cho hành khách. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương phải tăng cường vai trò trách nhiệm, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền để đảm bảo TTATGT đường thủy và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra TNGT đường thủy trên địa bàn.

Vĩnh Nhân