Người dân khiếp sợ tuyến đường đê tử thần

09:03, 26/01/2015

Tuyến đường đê Nguyễn Khoái từ nhiều năm nay là nỗi khiếp sợ của những người dân mỗi khi tham gia giao thông.

Hoàng Nam

Phạm Hoàng Nam