Người điều khiển xe 4 bánh chở hàng phải có GPLX B2

20/03/2014 19:30

Trong giai đoạn quá độ phải chấp nhận cho loại xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ tham gia giao thông nhưng phải có quy định chặt chẽ các điều kiện để đảm bảo ATGT.

Tại cuộc họp xây dựng Thông tư quy định về hoạt động của xe chở hàng có gắn động cơ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng: Trong giai đoạn quá độ phải chấp nhận cho loại xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ tham gia giao thông nhưng phải có quy định chặt chẽ các điều kiện để đảm bảo ATGT.
 

Người điều khiển xe 4 bánh chở hàng phải có GPLX B2 1


Thứ trưởng chỉ đạo: Đây là loại xe tương tự ô tô, có chở hàng, nên người điều khiển phải có GPLX hạng B2. Thời gian kiểm định đối với loại xe này, đăng kiểm lần đầu có thời hạn 12 tháng, từ lần thứ 2 định kỳ 6 tháng/lần. Thông tư dự kiến sẽ được ban hành đầu tháng 4/2014. Hiện tại có khoảng 4.000 xe loại này đang được lưu hành, người điều khiển đa số có GPLX loại A4.

P.A