Tại trường tiểu học Phương Liên trên đường Xã Đàn, rất nhiều phụ huynh chở con đi ngược chiều trong giờ cao điểm.
Tại trường tiểu học Phương Liên trên đường Xã Đàn, rất nhiều phụ huynh chở con đi ngược chiều trong giờ cao điểm.
Tạ Tôn - Khánh Linh