Chị N.T H, một phụ huynh học sinh có hai con nhỏ học tại trường tiểu học Phương Liên trên đường Xã Đàn cho biết: "Nhà tôi gần ngay đây nên chọn giải pháp đi ngược đường cho nhanh, chứ đi lên tận nút giao Giải Phóng - Xã Đàn quay lại thì xa quá, dù biết đi thế là nguy hiểm, trái luật nhưng tôi cứ liều...".
Chị N.T H, một phụ huynh học sinh có hai con nhỏ học tại trường tiểu học Phương Liên trên đường Xã Đàn cho biết: "Nhà tôi gần ngay đây nên chọn giải pháp đi ngược đường cho nhanh, chứ đi lên tận nút giao Giải Phóng - Xã Đàn quay lại thì xa quá, dù biết đi thế là nguy hiểm, trái luật nhưng tôi cứ liều...".
Tạ Tôn - Khánh Linh