Nhà thầu QL 5 đau đầu vì sửa xong đường vẫn hỏng

02/07/2014 07:23

Dù nhà thầu đã sửa đường đến lần thứ 4, song với tình hình thực tế hiện nay việc khắc phục cũng chỉ mang tính...tình thế!!!