Nhiều sáng kiến trong công tác đảm bảo ATGT

13/08/2014 13:01

Sáng 12/8, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy Ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN-UBATGTQG.  

Sáng 12/8, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy Ban ATGT Quốc gia (UBATGT QG) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 08/2009/NQLT/TLĐLĐVN- UBATGTQG.  

TIN LIÊN QUAN


Qua 5 năm triển khai thực hiện đã có 100% LĐLĐ các tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã ký kết chương trình phối hợp với Ban ATGT cùng cấp và cử cán bộ cùng tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các trọng điểm: Bến xe, điểm đen hay gây tai nạn và có các biện pháp kịp thời tham gia với các cơ quan chuyên môn góp phần hạn chế TNGT


Với mục đích nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho CB-CNVCLĐ, đến nay 100% công đoàn các cấp đã xây dựng được các tiêu chí “Văn hóa giao thông”. Để nâng cao công tác tuyên truyền, một số đơn vị có nhiều sáng kiến cách làm hay như: Phong trào vận động CNVC-LĐ đi xe buýt, công nhân với văn hóa giao thông; phong trào “3 có - 4 không”… Cũng trong hội nghị này, Tổng LĐLĐVN và UBATGTQG thống nhất chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động  “Công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn tham gia bảo đảm TTATGT” giai đoạn 2014-2019.

Đỗ Loan