Nhiều tàu cá ra khơi khi chưa đủ trang thiết bị an toàn

17/04/2014 19:12

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.