Nhiều thay đổi trong kiểm định xe cơ giới đường bộ

22/12/2015 16:35

Thông tư 70 của Bộ GTVT có nhiều điểm mới đáp ứng tốt yêu cầu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm.

Nhiều thay đổi trong kiểm định xe cơ giới đường bộ 1
Ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới

Theo ông Ngô Hồng Hệ, Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm VN), Thông tư số 70 của Bộ trưởng Bộ GTVT “quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ 1/1/2016, có nhiều điểm mới đáp ứng tốt hơn yêu cầu thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm và quản lý chặt chẽ chất lượng kiểm định phương tiện, góp phần phòng ngừa TNGT.

Tạo thuận lợi cho chủ phương tiện, đăng kiểm viên

Vì sao thông tư này được xem là tạo thuận lợi hơn cho chủ phương tiện và người làm công tác kiểm định, thưa ông?

Thông tư 70 là văn bản tích hợp các nội dung, thay thế và bãi bỏ bốn thông tư được ban hành trong các năm 2009 - 2014 (Thông tư số 10, 56, 60, 10), góp phần giúp các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ dễ dàng hơn trong việc nắm bắt các văn bản QPPL, thực hiện đúng các quy định, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong kiểm định xe cơ giới.

Nội dung thông tư mới được xây dựng theo định hướng cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ xe, người đưa phương tiện đi đăng kiểm. Cụ thể, chủ xe không phải xuất trình bản chính của Giấy chứng nhận chất lượng ATKT của cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được lắp trên xe; Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng ATKT và Bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu. Việc lập hồ sơ phương tiện và kiểm định lần đầu có thể thực hiện độc lập và thực hiện tại bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên cả nước. Bên cạnh đó, khi có thay đổi thông tin chủ sở hữu, chủ xe chỉ phải mang các giấy tờ liên quan đến đơn vị đăng kiểm để ghi nhận thay đổi mà không phải kiểm định lại xe.

Việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định dán trên xe có gì khác trước ?

Nội dung Thông tư 70 quy định chi tiết, rõ ràng hơn đối với việc cấp hai loại giấy tờ trên. Trong đó có điểm mới trong việc cấp Giấy chứng nhận là trường hợp xe không được tham gia giao thông (hoặc hoạt động trong phạm vi hẹp), không có nhu cầu tham gia giao thông nếu có nhu cầu kiểm định để chứng nhận thỏa mãn tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng ATKT và BVMT vẫn có thể liên hệ với các đơn vị đăng kiểm để được kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định, tuy nhiên không được cấp Tem kiểm định. Tem kiểm định chỉ cấp cho các xe cơ giới được phép tham gia giao thông trên đường giao thông công cộng.

Nhiều thay đổi trong kiểm định xe cơ giới đường bộ 2
Cục Đăng kiểm VN đã tổ chức tập huấn, phổ biến Thông tư 70 cho cán bộ 63 Sở GTVT và lãnh đạo, đăng kiểm viên toàn quốc

Phù hợp tiêu chuẩn đăng kiểm quốc tế

Tổ chức đăng kiểm ô tô quốc tế (CITA) từng có khuyến nghị áp dụng một số tiêu chuẩn đăng kiểm quốc tế. Thông tư 70 có áp dụng theo khuyến nghị nào của CITA không, thưa ông?

Thông tư 70 cải cách mạnh về nội dung kiểm tra xe cơ giới trong quá trình kiểm định theo hướng: Áp dụng nhiều hơn nữa các khuyến nghị của CITA; Tăng chất lượng kiểm định; đánh giá đúng thực tế và phù hợp với loại xe kiểm định; giảm thời gian chờ của khách hàng; nâng cao trình độ, trách nhiệm và vai trò của đăng kiểm viên trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Cụ thể là trong tổng số 103 nội dung kiểm tra và 338 khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới trong quá trình kiểm định, phân chia các khiếm khuyết, hư hỏng của xe cơ giới thành ba mức: Khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (không ảnh hưởng đến an toàn khi vận hành xe); quan trọng và nguy hiểm. Tương ứng với mỗi mức được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, chủ xe tự khắc phục khiếm khuyết trước khi tham gia giao thông, không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, phải khắc phục các hư hỏng để kiểm định lại và không được tham gia giao thông, phải khắc phục các hư hỏng để kiểm định lại.

Thời gian chu kỳ đăng kiểm định kỳ xe đang lưu hành có gì thay đổi không, thưa ông?

Nhằm mục tiêu tăng sự an toàn của một số loại xe, thông tư chỉ siết chặt hơn chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải, với thời hạn kiểm định định kỳ gần hơn so với trước. Bên cạnh đó cũng nới rộng hơn chu kỳ kiểm định với rơ moóc, sơ mi - rơ moóc. Cụ thể, xe có niên hạn từ 20 năm trở lên được tăng chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng/lần, có niên hạn sử dụng từ trên 7 năm đến 12 năm chu kỳ kiểm định tăng từ 6 tháng lên 12 tháng/lần.

Cảm ơn ông!

Huy Lộc