Nhiều tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ “Nhịp cầu yêu thương”

24/01/2015 14:54

Những ngày qua, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quyên góp, ủng hộ “Nhịp cầu yêu thương”.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - CTCP và các Công ty thành viên: 700 triệu đồng; Tổng công ty Xây dựng CTGT 8: 500 triệu đồng: Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP: 500 triệu đồng; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại miền Trung: 300 triệu đồng; Cục Hàng hải Việt Nam: 300 triệu đồng; Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM): 225 triệu đồng; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: 200 triệu đồng; Tổng công ty Sông Đà: 200 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng công trình 545: 200 triệu đồng; Công ty TNHH Hòa Hiệp: 200 triệu đồng; Công ty CP đầu tư 468: 200 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng thương mại phát triển Thuận An: 200 triệu đồng; Công ty CP Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân: 110 triệu đồng; Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai: 105 triệu đồng.

P.V

Báo giấy