Nhiều xe quá tải hoạt động ở khu vực mỏ đá Tân Cang

04/04/2017 07:21

Hàng ngày có hàng nghìn lượt xe ben lưu thông ra đường Võ Nguyên Giáp (Đồng Nai) gây mất ATGT, vệ sinh môi trường.

Vĩnh Phú