Tuyến đường Yên Tử - Hồ Thiên – Ngọa Vân là con đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần kết nối hai di tích trọng điểm quốc gia là khu di tích lịch sử, danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) và khu lăng mộ nhà Trần (TX Đông Triều).
Tuyến đường Yên Tử - Hồ Thiên – Ngọa Vân là con đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần kết nối hai di tích trọng điểm quốc gia là khu di tích lịch sử, danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) và khu lăng mộ nhà Trần (TX Đông Triều).
Quang Minh