Nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải

29/11/2014 09:05

Là một quốc gia ven biển, Việt Nam đã chủ động triển khai Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS) nhằm bảo đảm an ninh hàng hải.