Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019

18/02/2019 11:13

Phòng CSGT Nam Định đã có phương án phân luồng giao thông cho lễ hội khai ấn đền Trần diễn ra vào đêm nay (ngày 18/2, tức 14 Tết) và ngày mai.

Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019 1
CSGT "căng mình" phân luồng trên QL10 đoạn qua đền Trần Nam Định

Đ đm bo ATGT cho l hi khai n đn Trn Xuân K Hi 2019, t ngày 18/2, tc ngày 14 Tết, Phòng CSGT Nam Đnh đã thực hiện kế hoch phân lung đm bo TTATGT theo hướng t chc phân lung phương tin t xa, không đ xy ra ách tc giao thông trên QL10 qua khu vc đn Trn và trin khai lc lượng ti ch gii quyết kp thi các tình hung xy ra.

C th, khi có tình hung ùn tc trên QL10 đon t ngã tư Big C đến ngã tư Phù Nghĩa, các ô tô không vào L hi khai n Đn Trn mà t Ph Lý đi Thái Bình s đi theo hướng t QL21, QL21B lên cu vượt Lc Hòa - Quc l 10 - Cu vượt Lc An - Đường Lê Đc Th - Đường QL21B (đoạn t ngã tư QL21 giao đường Đng Xuân Bng đến đon tiếp giáp đường QL10 khu vc chân cu Tân Đ).

Ô tô t Ninh Bình đi Thái Bình s đi hướng QL10 - đường dn lên Cu vượt Lc An - Đường Lê Đc Th - Đường QL21B (đoạn t ngã tư QL21 giao đường Đng Xuân Bng đến đon tiếp giáp đường QL10 khu vc chân cu Tân Đ).

Ô tô t Thái Bình đi Hà Ni s đi hướng cu Tân Đ - QL10 r trái theo đường QL21B (đon khu vc chân cu Tân Đ đến ngã tư QL21 giao vi đường Đng Xuân Bng) - đường Lê Đc Th - QL10 - Cu vượt Lc Hòa - r phi ra QL21 đi thng Ph Lý, không r vào QL21B (Có bin ch dn).

Ô tô t Thái Bình đi Ninh Bình đi hướng cu Tân Đ - QL10 r trái theo đường QL21B (đon khu vc cu Tân Đ đến ngã tư QL21 giao vi đường Đng Xuân Bng) - đường Lê Đc Th - QL10 - Cu vượt Lc An - R phi đi Ninh Bình (Có bin ch dn).

Nếu khu vc đn Trn quá đông, lực lượng chức năng sẽ hướng dn các phương tin đi L hi dng đ trong Cung th thao tnh Nam Đnh, Khu đô th Hoà Vượng, khu đô th Thng Nht hoc các nơi được phép trên đa bàn thành ph Nam Đnh.

Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019 2
Lễ hội khai ấn đền Trần-Nam Định Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra vào đêm 18/2, lễ phát ấn cho du khách, nhân dân bắt đầu lúc 5h sáng 19/2

L hi khai n đn Trn-Nam Đnh Xuân K Hi 2019 s din ra vào đêm 18/2 (ngày 14 tháng Giêng âm lch), l phát n cho du khách, nhân dân bt đu lúc 5h sáng 19/2 (ngày 15 tháng Giêng Âm lch).

n s được phát ti 3 đa đim trong di tích đn Trn t sáng 15 tháng Giêng cho đến khi hết n. Da trên nhu cu ca nhân dân nhng năm trước, năm nay Ban t chc s chun b s lượng n đ đ mi người đến vi l hi đu nhn được lc n.

L hi năm nay được t chc t ngày 11-16 tháng Giêng Âm lch (tc ngày 15-20/2 Dương lch). Trong đó, ngày 11 tháng Giêng t chc l rước kiu Ngc L; ngày 12 tháng Giêng t chc l rước nước, tế cá.

L khai n được t chc trang trng theo nghi thc truyn thng, din ra vào 23h15 đêm 14 rng sáng 15 tháng Giêng.

Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019 3
2.000 chiến sĩ công an, lực lượng quân sự được huy động để bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Nhm đm bo an ninh trt t trong l khai n, Công an tnh Nam Đnh đã quyết đnh hơn 2.000 cán b chiến s được tăng cường gm: công an, quân s, công an xã, bo v dân ph… đm bo an ninh trt t, ATGT ti l khai n đn Trn Xuân K Hi 2019.

Lc lượng này s chia thành 5 vòng và 23 cht đ thc hin nhim v t 18h ngày 14 tháng Giêng Âm lch (ngày 18/2). 100% quân s được tăng cường này s thc hin nhim v được giao đến khi có lnh ca Ban t chc mi được rút quân.

Hải Quỳnh