Ô tô đi lại thế nào trong lễ hội khai ấn đền Trần 2019

18/02/2019 11:13

Phòng CSGT Nam Định đã có phương án phân luồng giao thông cho lễ hội khai ấn đền Trần diễn ra vào đêm nay (ngày 18/2, tức 14 Tết) và ngày mai.

CSGT "căng mình" phân luồng trên QL10 đoạn qua đền Trần Nam Định

Đ đm bo ATGT cho l hi khai n đn Trn Xuân K Hi 2019, t ngày 18/2, tc ngày 14 Tết, Phòng CSGT Nam Đnh đã thực hiện kế hoch phân lung đm bo TTATGT theo hướng t chc phân lung phương tin t xa, không đ xy ra ách tc giao thông trên QL10 qua khu vc đn Trn và trin khai lc lượng ti ch gii quyết kp thi các tình hung xy ra.

C th, khi có tình hung ùn tc trên QL10 đon t ngã tư Big C đến ngã tư Phù Nghĩa, các ô tô không vào L hi khai n Đn Trn mà t Ph Lý đi Thái Bình s đi theo hướng t QL21, QL21B lên cu vượt Lc Hòa - Quc l 10 - Cu vượt Lc An - Đường Lê Đc Th - Đường QL21B (đoạn t ngã tư QL21 giao đường Đng Xuân Bng đến đon tiếp giáp đường QL10 khu vc chân cu Tân Đ).

Ô tô t Ninh Bình đi Thái Bình s đi hướng QL10 - đường dn lên Cu vượt Lc An - Đường Lê Đc Th - Đường QL21B (đoạn t ngã tư QL21 giao đường Đng Xuân Bng đến đon tiếp giáp đường QL10 khu vc chân cu Tân Đ).

Ô tô t Thái Bình đi Hà Ni s đi hướng cu Tân Đ - QL10 r trái theo đường QL21B (đon khu vc chân cu Tân Đ đến ngã tư QL21 giao vi đường Đng Xuân Bng) - đường Lê Đc Th - QL10 - Cu vượt Lc Hòa - r phi ra QL21 đi thng Ph Lý, không r vào QL21B (Có bin ch dn).

Ô tô t Thái Bình đi Ninh Bình đi hướng cu Tân Đ - QL10 r trái theo đường QL21B (đon khu vc cu Tân Đ đến ngã tư QL21 giao vi đường Đng Xuân Bng) - đường Lê Đc Th - QL10 - Cu vượt Lc An - R phi đi Ninh Bình (Có bin ch dn).

Nếu khu vc đn Trn quá đông, lực lượng chức năng sẽ hướng dn các phương tin đi L hi dng đ trong Cung th thao tnh Nam Đnh, Khu đô th Hoà Vượng, khu đô th Thng Nht hoc các nơi được phép trên đa bàn thành ph Nam Đnh.

Lễ hội khai ấn đền Trần-Nam Định Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra vào đêm 18/2, lễ phát ấn cho du khách, nhân dân bắt đầu lúc 5h sáng 19/2

L hi khai n đn Trn-Nam Đnh Xuân K Hi 2019 s din ra vào đêm 18/2 (ngày 14 tháng Giêng âm lch), l phát n cho du khách, nhân dân bt đu lúc 5h sáng 19/2 (ngày 15 tháng Giêng Âm lch).

n s được phát ti 3 đa đim trong di tích đn Trn t sáng 15 tháng Giêng cho đến khi hết n. Da trên nhu cu ca nhân dân nhng năm trước, năm nay Ban t chc s chun b s lượng n đ đ mi người đến vi l hi đu nhn được lc n.

L hi năm nay được t chc t ngày 11-16 tháng Giêng Âm lch (tc ngày 15-20/2 Dương lch). Trong đó, ngày 11 tháng Giêng t chc l rước kiu Ngc L; ngày 12 tháng Giêng t chc l rước nước, tế cá.

L khai n được t chc trang trng theo nghi thc truyn thng, din ra vào 23h15 đêm 14 rng sáng 15 tháng Giêng.

2.000 chiến sĩ công an, lực lượng quân sự được huy động để bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Nhm đm bo an ninh trt t trong l khai n, Công an tnh Nam Đnh đã quyết đnh hơn 2.000 cán b chiến s được tăng cường gm: công an, quân s, công an xã, bo v dân ph… đm bo an ninh trt t, ATGT ti l khai n đn Trn Xuân K Hi 2019.

Lc lượng này s chia thành 5 vòng và 23 cht đ thc hin nhim v t 18h ngày 14 tháng Giêng Âm lch (ngày 18/2). 100% quân s được tăng cường này s thc hin nhim v được giao đến khi có lnh ca Ban t chc mi được rút quân.

Hải Quỳnh