Phải đảm bảo ưu tiên cứu người, phương tiện

30/12/2014 08:18

Đây là một trong các nguyên tắc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức chiều 29/12.

Phải đảm bảo ưu tiên cứu người, phương tiện 1
Các đơn vị tham gia ký kết

6 đơn vị tham gia ký kết gồm: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Công an Hải Phòng, Ban chỉ huy phòng PCLB&TKCN Hải Phòng, Bộ chỉ huy BĐBP Hải Phòng, Đài Thông tin duyên hải, Trung tâm TKCN Hàng hải Khu vực I.

Theo đó, nguyên tắc phối hợp sẽ được tuân thủ theo Quyết định 06/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, công tác phối hợp TKCN phải tận dụng và phát huy mọi nguồn lực, cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị tại địa phương; Thực hiện phương châm 4 tại chỗ; Phải đảm bảo ưu tiên cứu người, phương tiện và bảo vệ môi trường; Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia hoạt động TKCN; Phải đảm bảo thông tin được truyền đạt trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất từ cơ quan có trách nhiệm đến các đối tượng bị nạn hoặc đang hoạt động trên biển, trong vùng nước cảng biển và ngược lại.

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, năm 2014, lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng đạt 66 triệu tấn, tăng 19%. Tuy nhiên, trong năm 2014 số vụ tai nạn hàng hải giảm đáng kể. Cả năm, Hải phòng chỉ xảy ra 8 vụ TKCN và cứu được 15 người. Trong đó, có 7 vụ tai nạn sự cố thì 3 vụ tai nạn nhẹ, 4 vụ tiến hành điều tra.

Thành - Tuấn