Phải tạo bước chuyển mạnh trong đảm bảo ATGT, mới kéo giảm tai nạn

01/02/2018 14:38

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2018.

Phúc Tuấn