Phấn đấu giảm 25% số trẻ em tử vong do TNGT đường bộ

18/02/2016 13:12

Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020...

Phấn đấu giảm 25% số trẻ em tử vong do TNGT đường bộ 1
Phấn đấu giảm 25% số trẻ em tử vong do TNGT đường bộ - Ảnh minh họa

Mục tiêu cụ thể của chương trình là giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 600/100.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 17/100.000 trẻ em; 5.000.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 10.000 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 300 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn; giảm 25% số trẻ em tử vong do TNGT đường bộ so với năm 2015.

Một trong những nội dung của chương trình là truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em,  gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội. Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, ngành, đoàn thể.

Chương trình cũng sẽ xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp và tư vấn trực tiếp tại các gia đình nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình.

Về phòng, chống TNGT đường bộ cho trẻ em, chương trình sẽ xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình ATGT đường bộ cho trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, sơ cứu, cấp cứu TNGT cho học sinh. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây TNGT đường bộ cho trẻ em.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, rà soát và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho trẻ em; rà soát và hoàn thiện các quy định về ATGT đường bộ; kiểm tra, giám sát về thực hiện các quy định ATGT đường bộ cho trẻ em; Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước. Triển khai chương trình bơi an toàn cho trẻ em; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em.

L.C